Inspirander

Strona główna / Uroda / Pielęgnacja / Regulamin Konkursu PROFILAKTIN

Regulamin Konkursu PROFILAKTIN
 Pielęgnacja,

Regulamin Konkursu PROFILAKTIN

17 listopada, 2009

1. Konkurs zatytułowany „ PROFILAKTIN" zostanie przeprowadzony w miesięczniku „Uśmiech Rodziców" oraz na portalu www.mamypomysl.pl

2.Temat konkursu: kup w aptece syrop Profilaktin. Wytnij front kartonowego opakowania syropu i wyślij go do nas. Otrzymaj nagrodę.

3. Fronty opakowań Profilaktin należy przesyłać na adres: Inspirander Media sp. z o.o., ul. Magazynowa 7, 02-652 Warszawa

z dopiskiem „Profilaktin"

4. Termin nadsyłania zgłoszeń –  do 31. grudnia 2009.

5.  Nagrody zostaną wysłane do dnia: 10. lutego 2010.

6. Na każdego uczestnika konkursu czeka nagroda gwarantowana:

a. Za wysłanie 1 frontu opakowania – 3 saszetki SlimFigury Dieta (zdrowa przekąska dla mamy) + 1 baton zbożowy SlimFigura (zdrowa przekąska dla dziecka). Wartość nagrody ok. 7 zł.

b. Za wysłanie frontów z 2ch opakowań – 3 saszetki SlimFigura Dieta (zdrowa przekąska dla mamy) + 1 baton zbożowy SlimFigura (zdrowa przekąska dla dziecka)  + 1 opakowanie herbaty funkcjonalnej. Wartość nagrody ok. 13 zł.

c. Za wysłanie frontów z 3ch opakowań – 3 saszetki SlimFigury Dieta (zdrowa przekąska dla mamy) + 1 baton zbożowy SlimFigura (zdrowa przekąska dla dziecka) + opakowanie herbaty funkcjonalnej + parasolka. Wartość nagrody ok. 35 zł

d. Za wysłanie powyżej 3ch opakowań uczestnik konkursu otrzyma wielokrotność powyższych nagród.

e. Na osoby, które nadeślą najwięcej frontów opakowań, czekają NAGRODY SPECJALNE: 17 zestawów kuchennych oraz 3 ekspresy do kawy Philips.

7. Organizatorem konkursu jest Inspirander Media sp. z o. o.

7. Lista laureatów konkursu Profilaktin zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mamypomysl.pl

8. . Propozycje nie związane tematycznie z konkursem nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

10. Jury podejmie decyzję w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

11. Nagroda zostanie przesłana na podany przez uczestnika adres zwrotny na kopercie ze zgłoszeniem konkursowym.

12. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

b) wyśle fronty opakowań Profilaktin na potrzeby konkursu,

c) poda poprawny adres do przesłania  nagrody,

d) nie jest pracownikiem Inspirander Media, ani nie jest członkiem jego rodziny.

13. W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

15. Osoby, które nie prześlą swoich danych do Redakcji (adresu do wysyłki), tracą prawo do nagrody, a nagroda zostaje oddana do dyspozycji Inspirander Media.

16. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, adres e-maliowy będą przetwarzane przez organizatora konkursu tj. „Inspirander Media"  z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 7 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.

17. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.

18.Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

0 0 votes
Article Rating

Inne Artykuły: