Inspirander

Strona główna / Zdrowe przepisy / Szkoła zdrowego żywienia / Regulamin konkursu “Grilluj z Kamis!”

Regulamin konkursu “Grilluj z Kamis!”
 Szkoła zdrowego żywienia,

Regulamin konkursu “Grilluj z Kamis!”

29 maja, 2009

Regulamin konkursu Grilluj z Kamis

1. Konkurs zatytułowany „ Grilluj z Kamis" zostanie przeprowadzony na portalu www.mamypomysl.pl

2.Temat konkursu: Prześlij zdjęcie i przepis na ulubioną potrawę z grilla, do której przygotowania zostały wykorzystane przyprawy Kamis.

3. Zdjęcie potrawy należy umieścić w galerii na swoim koncie na stronie internetowej www.mamypomysl.pl

4. Przepis na potrawę można zamieścić na forum na stronie internetowej www.mamypomysl.pl

5. W konkursie zostanie wybranych 10 najlepszych przepisów na potrawy z grilla, które zostaną nagrodzone zestawami do grillowania ufundowanymi przez firmę KAMIS.

6.W skład zestawu nagród wchodzą: grill, przyprawy do grilla Kamis, keczupy Kamis, musztarda Kamis, przyprawy do grilla Kamis, półka z przyprawami Kamis

7. Przepisy wraz ze zdjęciami będą oceniane przez konkursowe jury, złożone z członków redakcji portalu www.mamypomysl.pl

8. Jeden użytkownik może przesłać max. 2 zdjęcia na konkurs, zamieszczając je w GALERII na swoim koncie na portalu mamypomysl.pl po uprzednim zalogowaniu się na stronie www.mamypomysl.pl

9. Galeria powinna zostać zatytułowana "KONKURS KAMIS".

10. Przepisy na max. 2 potrawy użytkownik może zamieścić na forum, gdzie do celów konkursu zostanie założony wątek "Konkurs. Grilluj z Kamis".

11. W przypadku jeżeli użytkownik nie posiada swojego profilu na stronie www.mamypomysl.pl, wymagane jest zarejestrowanie się na portalu.

12. Propozycje nie związane tematycznie z konkursem nie będą brane pod uwagę w konkursie.

11. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2009 roku.

11. Jury podejmie decyzję w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu i prześle informacje do osób nagrodzonych na prywatną skrzynkę e-mailową podaną przy rejestracji, z prośbą o podanie adresu wysyłki nagród. Nagrody wyślemy pocztą po uzyskaniu danych adresowych zwycięzców.

12. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

b) wyśle zdjęcie lub zdjęcia w formacie .jpg, każde o wielkości max. 1 MB, przy czym zdjęcie lub zdjęcia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby konkursu

c) wyśle przepis na potrawę/potrawy, przy czym przepisy muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby konkursu

d) nie jest pracownikiem Inspirander Media, ani nie jest członkiem jego rodziny.

13. W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

15. Osoby, które w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą swoich danych do Redakcji, tracą prawo do nagrody, a nagroda zostaje oddana do dyspozycji Inspirander Media.

16. Lista zdobywców nagród będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

17. Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik konkursu oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanego na konkurs zdjęcia oraz przepisu na potrawę, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz, że publikacja nadesłanej pracy na stronie www.mamypomysl.pl  nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

18. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na jej wykorzystanie i publikację w galerii konkursowej, znajdującej się na stronie www.mamypomysl.pl  oraz dla celów promocyjnych organizatora konkursu. Powyższa zgoda stanowi bezpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej (utworu) na polach eksploatacji określonych powyżej.

19. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, adres e-maliowy będą przetwarzane przez organizatora konkursu tj. „Inspirander Media"  z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 7 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.

20. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.

21.Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

22. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Inne Artykuły: