Inspirander

Strona główna / Macierzyństwo / Regulamin konkursu Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży

Regulamin konkursu Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży
 Macierzyństwo

Regulamin konkursu Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży

27 maja, 2009

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu www.mamypomysl.pl

2.Temat konkursu: Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży 

3. Wypowiedź należy umieścić w wątku forum Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży na stronie internetowej www.mamypomysl.pl

4. W konkursie redakcja Mamypomysl.pl wybierze 5 najciekawszych wypowiedzi, które zostaną nagrodzone szlafrokami przekazanymi przez producenta leku Gaviscon.

5. Wypowiedzi będą oceniane przez konkursowe jury, złożone z członków redakcji portalu www.mamypomysl.pl

6.Jeden użytkownik może przesłać max. 2 wypowiedzi na konkurs, zamieszczając je na portalu Mamypomysl.pl w odpowiednim wątku na forum po uprzednim zalogowaniu się na stronie.

7. Wypowiedź powinna być zatytułowana Mój sprawdzony sposób na zgagę w ciąży.

8. W przypadku, jeżeli użytkownik nie posiada swojego profilu na stronie www.mamypomysl.pl, wymagane jest zarejestrowanie się na portalu.

10.Propozycje nie związane tematycznie z konkursem nie będą brane pod uwagę w konkursie.

11. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 27 kwietnia do 11 maja 2011 roku.

12. Jury podejmie decyzję i w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu prześle informacje do osób nagrodzonych na prywatną skrzynkę e-mailową podaną przy rejestracji, z prośbą o podanie adresu wysyłki nagród. Nagrody zostaną wysłane pocztą po uzyskaniu danych adresowych zwycięzców.

13. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

b) umieści wypowiedź konkursową tworzoną specjalnie na potrzeby konkursu.

c) nie jest pracownikiem Mamypomysl.pl, ani nie jest członkiem jego rodziny.

14. W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

15. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

16. Osoby, które w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą swoich danych do Redakcji, tracą prawo do nagrody, a nagroda zostaje oddana do dyspozycji Wydawcy.

17. Lista zdobywców nagród będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

18. Zgłaszając chęć udziału do konkursu uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanej wypowiedzi, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz, że publikacja nadesłanej pracy na stronie www.mamypomysl.pl  nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. W przypadku umieszczania zdjęć Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

19. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na jej wykorzystanie i publikację, znajdującej się na stronie www.mamypomysl.pl  oraz dla celów promocyjnych organizatora konkursu. Powyższa zgoda stanowi bezpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej (utworu) na polach eksploatacji określonych powyżej.

20. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, adres e-maliowy będą przetwarzane przez organizatora konkursu tj. „Mamypomysl.pl"  z siedzibą w Warszawie przy ul. Garażowej 7 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.

21. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.

22.Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Inne Artykuły: