Inspirander

Strona główna / Macierzyństwo / Nintu zaprasza na warsztaty dla dzieci i rodziców

Nintu zaprasza na warsztaty dla dzieci i rodziców
 Macierzyństwo

Nintu zaprasza na warsztaty dla dzieci i rodziców

17 września, 2008

Pracownia psychoedukacyjna NINTU zaprasza dzieci wraz z rodzicami na cykliczne zajęcia, rozpoczynające się od października 2008 roku:

Propozycje dla dzieci:

"Bajka Nie Bajka" – warsztaty rozwoju emocjonalnego, bazujące na metodzie
bajkoterapii z elementami treningu kreatywności dla dzieci w wieku 5-6 lat.

"Nintu Mama" – zajęcia dla dzieci od 1,5 do 3 lat, wspomagające
wszechstronny rozwój dzieci oraz rozwijające sfery inteligencji: ruchowej,
społecznej, matematyczno-logicznej, przestrzennej.

Warsztaty dla rodziców:

"Jak poradzić sobie z wybuchem złości dziecka" – warsztat dla
opiekunów dotyczący doskonalenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez dorosłych zachowania.

"Warsztat noszenia dzieci w chustach" – spotkanie prowadzone przez
Panią Magdalenę Sendor.

Odrabianie lekcji – jak pomóc dziecku i sobie, by praca domowa nie
była początkiem codziennych kłopotów?


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: info@nintu.pl

oraz pod numerami telefonów: 0 501 767 805, 0 504 011 880, 0 508 336 393

Lub na stronie: www.nintu.pl

Adres:

NINTU – Pracownia psychoedukacyjna

Ul. Korczaka 4a

05-500 Piaseczno

Inne Artykuły: