Inspirander

Strona główna / Macierzyństwo / Zabawy i zabawki / Dlaczego dzieciom potrzebna jest zabawa?

Dlaczego dzieciom potrzebna jest zabawa?
 Macierzyństwo,

Dlaczego dzieciom potrzebna jest zabawa?

15 maja, 2015

Zbyt często ponoszeni własnymi ambicjami, tak planujemy rozkładdnia dziecka, że niepozostaje w nim czasuna zabawę, bez której trudno sobie wyobrazićdzieciństwo.

Zorganizowane zajęciaczy spontaniczna zabawa?

Rodzicom często się wydaje, że dzieci narzekająna nudę wówczas, gdy nie mają wystarczającodużo zorganizowanych zajęć.I nic bardziej błędnego! Dzieciom należy zapewnićczas, który spędzą tylko we własnymtowarzystwie, na zabawie, bowiem właśniew takich momentach najlepiej rozwija sięich kreatywność i wyobraźnia. Zabawa jestspontaniczna wówczas, gdy dziecko biegaz rówieśnikami po podwórku bawiąc sięw piłkę nożną, w chowanego, w sklep,słowem, gdy maluch sam sobie dobiera towarzyszyzabaw, wymyśla własną zabawęi ustala jej przebieg i reguły. I najlepszymrozwiązaniem dla dziecka jest zachowaniewłaściwych proporcji pomiędzy zorganizowanymizajęciami, a zabawą.

Pamiętaj , że …

Dzieci w różnych okresach rozwojowych mająinne zabawy

2-3 – latki

W tym wieku dzieci bawiąc się, powtarzajączynności dorosłych – karmiąlalkę (patyczkiem znalezionym podczasspaceru), rozkładając przed niązabawkowe plastikowe jedzenie(z łatwością zastępują je znalezionymikamykami, guzikami, kapslami),kładą lalkę spać do pudełka – łóżka.Pomysł na zabawę powstaje wówczas,gdy jakikolwiek przedmiot trafimaluszkowi do ręki. Gdy po chwiliten przedmiot zostaje zastąpiony innym- tok zabawy się zmienia

3-4 – latki

Bawią się świadomie odtwarzając stosunkimiędzyludzkie, zaczynają zauwa-żać, że lekarz nie tylko daje zastrzykchoremu, ale również prowadzi z nimrozmowę, że kierowca autobusu nietylko obraca kierownicą, ale równieżinformuje pasażerów o następnejstacji.

4-5 – latki

Śmiało realizują własne pomysły nazabawę. Z klocków powstają zamki,umeblowanie do domku dla lalek, ichzabawy stają się bardziej zróżnicowanei nie zawsze przebiegają wedługutartych schematów.

Zabawa to ciężka praca

“Pobawisz się ze mną?” – maluch błagalniepatrzy na rodzica i z zapartym tchemoczekuje na odpowiedź. Jak ogromnajest jego radość, gdy usłyszy odpowiedźpozytywną, szybciutko i z niesamowitymzapałem zaczyna wymyślać rodzaj zabawy,podział ról i obowiązków. A my, dorośli, jeślijuż wyraziliśmy chęć wspólnej zabawy, niemożemy ingerować w ten proces, tylkoposłusznie spełniać wymagania małegoreżysera. Bacznie obserwując bawiącesię dziecko my, rodzice, możemy wielesię dowiedzieć na temat naszej pociechy,zredukować jej lęki, obawy, skorygowaćmylne wyobrażenia na różne tematy.Zabawa dla dziecka to nie tylko radośći najprostszy sposób na nudę, jest onajednocześnie ciężką pracą, tym, czym dladorosłych jest praca zawodowa. Bowiempodczas zabawy maluszek ćwiczy niedawnoopanowane umiejętności, rozwija swojąpsychikę i charakter, kształtuje samodzielność,pogłębia wiedzę na interesujące gotematy, poznaje i opanowuje otaczającygo świat.

Zabawa kształtuje:

Kreatywność

Zabawę trzeba przede wszystkim wymyślić,dokładnie zaplanować, kto będzie jaką postacią,przyporządkować cechy charakterystycznedla danej postaci, wymyślić dialogi,urządzić całą scenerię zabawy, słowem,trzeba być reżyserem, aktorem i scenarzystąw jednej osobie.

Umiejętnośćinterakcji z innymi

Dziecko, które bawi się z innymi, musi dopasowywaćswoje oczekiwania i zachowaniedo innych uczestników zabawy, stosowaćsię do określonych zasad (szczególnie todotyczy gier zespołowych).Malec może marudzić i awanturować sięw towarzystwie rodziców, wychowawczyniw przedszkolu, ale nie w obecności towarzyszyzabaw, bowiem bardzo szybkozostanie wykluczony z gry.

Umiejętnościjęzykowe

Podczas gier i zabaw dzieci pogłębiająswoje zdolności językowe, każda gra bowiem,kieruje się własnymi zasadami, którenajpierw należy ustalić wspólnie z innymidziećmi. Podczas zabawy dzieci nieustanniemówią, śpiewają piosenki, powtarzająsłowa wierszyków, rymowanek i wyliczanek,co znacznie poszerza zakres stosowanegona co dzień słownictwa.

Umiejętnośćlogicznego myślenia

Budowanie konstrukcji z klocków, dopasowywaniedo siebie elementów układanki,poznawanie zasad określonej gry – tychczynności nie można wykonywać nie kierującsię logicznym myśleniem.

Motorykę

Zabawa jest niezastąpionym narzędziemułatwiającym dziecku panowanie nadwłasnym ciałem. Nawlekanie koralików nażyłkę, lepienie z gliny (plasteliny), rysowanie(kolorowanie), wycinanie – te czynnościrozwijają mniejsze mięśnie ręki, które mająogromne znaczenie przy nauce pisania.Gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganiez rówieśnikami po podwórku – rozwijawiększe mięśnie, zaś ćwiczenia na placuzabaw mają dobroczynny wpływ na współpracęzmysłów, która jest nieodzownaw przedszkolnej (jak i szkolnej) edukacji.

Tatiana Ziemkowska

0 0 votes
Article Rating

Inne Artykuły: